stap 5

Kennis.

Ervaring opdoen door het leven te leven is kenmerkend voor de mens en zijn ontwikkeling, door zich steeds weer opnieuw onder te dompelen, middels incarnaties in de stof, komt de mens zichzelf tegen in zijn omstandigheden. Deze brengen hem keer op keer in min of meer dezelfde situaties todat de les geleerd is en de omstandigheden veranderen. Zeker in het begin zal de mens leren door per ongeluk iets anders te doen in een bepaalde situatie en te zien dat dit meer profijt oplevert of minder weerstand. Dit is een lange leerweg, zeker voor diegene die hardleers zijn.

Ook in een later stadium zal de mens nog steeds leren van wat hem “overkomt” maar tevens kan hij daarin zijn verstand gebruiken zodat situaties sneller oplossen. Dit houdt in dat hij zichzelf zal gaan waarnemen in zijn omstandigheden zich daarbij afvragend wat het nut of de te leren les is, zo wordt sneller de situatie doorzien en kan hij daar naar gaan handelen.

Door nu de theorie achter de lessen of het nut van de omstandigheden te gaan zien komt de mens tot kennis, dit is het leven begrijpen. Kennis geeft overzicht tussen oorzaak en gevolg, het laat zien dat er bepaalde wetmatigheden zijn die altijd voor iedereen gelden en waar hij zich naar kan schikken, er mee gaan samenwerken in plaats van er tegen te strijden. In een rivier springen en dan tegen de stroom inzwemmen vergt veel kracht maar levert weinig opgeschoten meters op. Door met de stroom mee te gaan is er minder kracht nodig en zal de afstand vele malen groter zijn.

Kennis is overzicht en maakt de universele wetten van het leven zichtbaar. Iemand die zich aangetrokken voelt tot de ander heeft te maken met de wet van aantrekking, door hierover na te denken kan inzicht verkregen worden in de reden van aantrekking en kan er bewust aan gewerkt worden. De ervaring alleen kan bepaalde inzichten bieden maar indien geweten wordt waarom die aantrekking zich voordoet wordt de les gezien. De wet van oorzaak en gevolg laat zien dat iedere handeling een reacties veroorzaakt die uiteindelijk weer terugkomt bij de veroorzaker, dit werkt als een boemerang. Wordt dit begrepen door de mens dan zal hij op een bewuste manier gaan leven en zich onthouden van die zaken die slecht zijn voor zijn medemens want hij doet het zichzelf aan.

Kennis zorgt voor minder weerstand in het leven, weerstand die zorgt voor de ervaringen. Weerstand is het spanningsveld tussen oorzaak en gevolg, het leidt de mens tot bewustzijn. Wordt de stof begrepen door kennis dan zal niet meer tegen de stroom in gezwommen worden. De stof gaan begrijpen is gaan weten waarom het leven zich zo voordoet en om tot hier te komen is het noodzakelijk om zichzelf vragen te stellen.

Waarom kom ik die ander tegen, waarom overkomt mij dit, waarom ben ik in deze situatie, waarom voel ik mij steeds aangetrokken tot de verkeerde persoon, waarom heb ik pijn, waarom heb ik zo weinig, waarom ben ik ziek, waarom heb ik pech, waarom lukt het mij niet om iets af te maken, waarom ben ik ontevreden. Het zijn vragen die vaak staan voor de grote levenslessen en niet altijd is daar snel antwoord op te krijgen. Maar juist het vragen maakt dat de mens zich los gaat zien van zijn omstandigheden en zich hier niet meer mee identificeert. Als iets gebeurt wil dat zeggen dat er een reden voor is en dat het dus omgebogen kan worden. Identificatie is juist de bevestiging dat er niets aan gedaan kan worden en dat er mee geleefd moet worden, men is het immers. Lessen zien is weten dat iets gebeurt met het doel om te leren en dat omstandigheden veranderen naarmate het geleerde in praktijk wordt gebracht.

Kennis kan op verschillende manier verkregen worden, door verdieping, door gesprekken, door ervaring, door denken of door inzicht. Het maakt niet uit hoe de mens de kennis tot zich neemt, het gaat er om hoe die kennis gestaafd wordt aan de werkelijkheid, hoe de waarde er van onderzocht kan worden. Indien kennis eigen wordt kan het ingezet worden en wordt het waarheid. Iemand met kennis over eten hoeft geen goede kok te zijn en iemand die goed kan koken hoeft geen kennis over eten te hebben. Een goede maaltijd bereiden is eenvoudiger als men weet hoe ingrediënten zich tot elkaar verhouden en hoe dit in de praktijk toegepast kan worden.

Ervaringen opdoen in het leven is een naar binnen gerichte beweging, kennis is een naar buiten gerichte beweging die invloed heeft op de omstandigheden zodat de naar binnen gerichte beweging kan veranderen. Ervaring leidt tot kennis en kennis tot nieuwe ervaringen, hoe meer de kennis in de stof getrokken wordt hoe beter de balans en hoe evenwichtiger de mens.