de zeven stappen

Door de jaren heen zijn er veel boeken geschreven en worden er veel cursussen gegeven over het onderwerp zelfrealisatie en bewustzijnsgroei. Elke stroming heeft zijn eigen unieke aspecten en wil zich op deze manier onderscheiden van anderen scholen. Maar is er met elke nieuwe stroming ook iets nieuws te ontdekken of is het oude wijn in nieuwe zakken? Wie dieper graaft ziet dat er een aantal punten of stappen zijn die steeds terugkomen en waar veel van de geboden informatie onder geschaard kan worden.

Deze punten heb ik weten terug te brengen tot 7 stappen die kenmerkend zijn voor elke stroming of school. Stappen die een ieder kan zetten op weg naar zelfrealisatie en die nodig zijn om tot bewustzijn te kunnen komen. De stappen staan niet in een logische volgorde al zal wel duidelijk zijn dat bepaalde punten eerst gerealiseerd dienen te worden alvorens men andere zaken kan integreren in het leven.

Het bewustzijn dat zich verruimt in een leven kent meerdere stappen, verspreid over de 7 stappen en telkens weer kan meer diepgang verkregen worden in een afzonderlijke stap. Zo is bijvoorbeeld begeerte aanwezig in het grofstoffelijke lichaam maar ook subtiel op het persoonlijke vlak en zelfrealisatie betekent dan ook dat men steeds meer inzicht gaat krijgen in zijn eigen beleving in de 7 stappen.

Onderstaand de 7 stappen met daarbij een eerste uitleg, RECHTS wordt per punt meer uitleg gegeven.

   1. niet doen
   2. begeerte
   3. persoonlijkheid
   4. groepsgericht
   5. kennis
   6. denken
   7. Liefde

1   De eerste stap naar bewustzijn is niet doen, een passieve houding waarbij de mens niet actief bezig moet zich in te zetten op de diverse vlakken maar zich heeft te onthouden van bepaalde zaken.

2   De volgende stap is het zich bewust worden van de begeerte, het bevredigen van de eigen behoeften, dit vaak ten koste van de ander. Eigen gewin en eigen “ik” centraal stellen waarbij de behoeften van de ander niet ter zake doen.

3   Door de eerste twee stappen volgt een langzaam besef van het ikwezen, een besef van aanwezigheid van de “persoonlijkheid” die zichzelf los ziet ten opzichte van zijn omgeving.

4   Vanuit het ikwezen met de nadruk op de inwonende “persoonlijkheid” wordt uiteindelijk ingezien dat “ik” geen eindfase is maar het vertrekpunt naar “wij”. Groepsgericht denken en bezig zijn is kennismaken met dienstbaarheid en onzelfzuchtigheid.

5   Kennis is de wet ervaren die ten grondslag ligt achter het bestaan in de stoffelijke wereld. Door kennis verkrijgt men inzicht en kan sturing gegeven worden aan het handelen zodat trial and error komen te vervallen.

6   Het denkvermogen staat achter het denken zoals het gekend wordt door de mens. Dit denkvermogen produceert gedachten waarop weinig tot geen controle is, wordt vooral gestuurd door de vijf zintuigen die zorgen voor het steeds weer afdwalen van gedachten.

7   Liefde met de hoofdletter L is groter dan gewone liefde, het omvat liefde voor de mensheid en alles in de geopenbaarde wereld waarin beseft wordt dat alles één is en onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Zoals de druppels de oceaan vormen.

Alle punten zijn op alle gebieden van ontwikkeling te vinden en hoe verder de mens komt in zijn bewustzijn hoe subtieler de lessen zijn.

‘Niet doen’ is bijvoorbeeld niet alleen gericht op het fysieke lichaam en het voorkomen van schade aan de ander, het is ook werkbaar op mentaal vlak. Het negeren van de ander, het doodzwijgen van de ander of het kwetsen van de ander met woorden zijn zaken die de ander schade aanrichten en die de mens zal moeten nalaten.

Begeerte is makkelijk te herkennen als het gaat om drugs, geld of seks maar is deze begeerte nog steeds makkelijk te herkennen als het gaat om gezien willen worden, een schouderklopje willen hebben of bevestigd willen worden in je standpunt?

Zo heeft ieder mens op elk vlak zijn eigen uitdagingen en bewustzijn is dan ook niet iets dat een eindpunt kent maar is een constante groei van zelfbesef in een wereld die zich steeds minder laat zien aan de buitenkant maar des te meer aan de binnenkant waarbij men zichzelf redelijk snel voor de gek kan houden. Kritisch blijven kijken naar eigen functioneren is dan ook essentieel.