stap 2

Begeerte.

Als het gaat om drugs, seks, geld of macht is het woord begeerte algemeen bekend maar als het gaat om liefde of aandacht wordt het al een stuk minder. Begeerte is niet alleen het zich aangetrokken voelen tot zaken die te maken hebben met het lichaam of de “persoonlijkheid”, ook op geestelijk vlak wordt begeerte gekend. Begeerte klinkt negatief en indien er ‘verlangen’ voor wordt gebruikt klinkt het al een stuk aangenamer. Begeerte wordt vaak gezien als negatief en verlangen als positief.

Begeerte is zowel werkzaam als positieve en als negatieve kracht, het is aantrekkend of afstotend. Aantrekkende begeerte of verlangen is iets willen hebben dat een positieve gewaarwording tot gevolg heeft al kan dit schadelijk zijn voor de gezondheid (aantrekken van energie). Afstotende begeerte is juist iets weg willen duwen en ook dit kan tot een positieve gewaarwording leiden (geven van energie).

Liefde wordt gezien als verlangen op een positieve manier en haat wordt gezien als de tegengestelde kracht. Liefde is aantrekken en haat is afstoten maar in beide gevallen wordt gewerkt met dezelfde energie, het zijn de verschillende polen die zichtbaar worden. Andersom kan het ook werkzaam zijn, de ander iets goeds toewensen en zelfhaat hebben.

Als de “persoonlijkheid” tot ontwikkeling komt met als doel bewustwording, is begeerte een natuurlijke kracht hierin die tot zelfbesef zal gaan leiden maar die de ontwakende mens ook kan gaan misbruiken. Begeerte of verlangen is het zich aangetrokken voelen tot bepaalde zaken die lessen in zich hebben, komt de mens tot inzicht dan vervalt de les en hiermee de begeerte. De wakkere mens die zich meer bewust gaat worden van de “persoonlijkheid” kan deze begeerte gaan inzetten tot bevrediging. Geld of macht laten mooie lessen zien en kunnen leiden tot inzichten in eigen functioneren maar kan ook doorschieten naar het willen hebben, zelfs als dit ten koste gaat van de ander.

In afstotende begeerte zitten ook lessen die net zo belangrijk zijn als de aantrekkende begeerte maar dit wordt vaak niet als zodanig begrepen. Geld en macht kunnen afstotend zijn en ook dit kan ten koste gaan van de ander. Bepaalde groeperingen verzetten zich tegen mensen die geld of macht hebben en deinzen soms niet terug voor geweld om hun doel te bereiken.

Begeerte of verlangen is goed indien het begrepen wordt als zijnde de aantrekking van de stof die nodig is om tot bewustzijn te komen maar in beide gevallen waarin zowel de aantrekking of afstoting tot eigen gewin dient wordt de les niet begrepen.

Naast de begeerte die zich op fysiek of “persoonlijk” vlak laat zien is er ook begeerte op geestelijk vlak. Op deze subtielere lagen is het moeilijker te doorzien of het behoort tot de groei die het ikwezen nodig heeft of dat de “persoonlijkheid” hierin gezien wil worden. Een spirituele leraar kan veel leerlingen om zich heen verzamelen die graag in zijn aanwezigheid willen zijn en dit kan hem een goed gevoel opleveren. Moeilijk is dan de scheidslijn te zien, gaat het om verheerlijking van de  “persoonlijkheid” of gaat hier om het besef dat de zaden van waarheid in vruchtbare bodem terecht komen.

De man die de vrouw begeert en de vrouw die de man begeert voelen de aantrekking waarbij men vaak niet weet dat het hier de lessen zijn die de ander spiegelt. Hetgeen door de mens zelf bewaarheid moet worden kan gezocht worden bij de ander zodat zelfwerkzaamheid komt te vervallen. Verlangen naar de ander is goed als ook beseft wordt dat er lessen te leren zijn, als verlangen ingevuld moet worden door de ander zonder eigen werkzaamheid is de “persoonlijkheid” subtiel bezig met het ondermijnen van geestelijke groei.

Begeerte gaan begrijpen is gaan beseffen dat het krachten zijn die de ziel zich aanwendt om het ikwezen tot bewustzijn te krijgen en dat het door de “persoonlijkheid” gebruikt mag worden zonder vast te houden. Als de energie kan stromen zonder vastgehouden te worden, als de krachten door de mens heen kunnen werken zonder inmenging van het zelf, worden de lessen begrepen en kan men zich terugvinden in alle omstandigheden zonder hierin iets te willen.