Diamantziel

Welkom op de site van Diamantziel

“Zaden van wijsheid kunnen niet kiemen en groeien in een bedompte ruimte. Om te leven en ervaringen op te doen heeft het denken breedte en diepte nodig en aanwijzingen om het op te trekken tot de Diamant-Ziel. Zoek deze aanwijzingen niet in het rijk van Maya, maar stijg boven de begoocheling uit, zoek het eeuwige en onveranderlijke Sat, wantrouw alle bedrieglijke ingevingen van de verbeelding.”  (zie voetnoot * )
 
Welkom op deze website, een site gericht op jou, jij die bezig bent met het verkrijgen van inzicht in eigen functioneren, in eigen groei, ontwikkeling en zelfrealisatie.
 
Door inzicht zal de persoonlijkheid of het ikwezen worden gekend als de aanwijzingen uit het rijk van Maya’ (de wereld van de illusie of begoocheling, de stoffelijke wereld). Door inzicht zal het denkvermogen worden ontwikkeld en dit is ‘het denken breedte en diepte geven’ (de waarheid niet zien in hetgeen de zintuigen mededelen maar achter de vorm kunnen kijken). Door inzicht zal duidelijk worden dat de stoffelijke wereld ‘slechts’ de ervaringen levert die de ziel zich wenst om het bewustzijn te kunnen optrekken naar het ‘eeuwige en onveranderlijke’ (identificatie met het ikwezen zal ophouden, bewustzijn zal dan gaan van “ik” naar “wij”).
 
  
 
Deze site wil de juiste voedingsbodem zijn om de ‘zaden van wijsheid te laten kiemen en groeien’, dit door teksten (theorie) en persoonlijke gesprekken (praktijk). Juist de persoonlijke gesprekken zijn belangrijk omdat het inzicht verschaft in wie men is, wat de rol van het ikwezen is (hoe subtiel de “persoonlijkheid” zich toch altijd weer op de voorgrond weet te worstelen) en hoe men grip kan krijgen op het denken. Het geeft de mogelijkheid tot uitzoomen, tot reflectie en geeft nieuwe inzichten als huiswerk.
 
Er zijn veel manieren om tot inzicht te komen, om de weg naar binnen te ontdekken, om het pad van zelfrealisatie te betreden en er is veel aanbod op het gebied van opleidingen en cursussen. Wat opvalt zijn de vele overeenkomsten en deze zijn terug te brengen tot zeven essentiële stappen.
 
Stappen die zelf te zetten zijn en die zonder een vooropleiding in de praktijk kunnen worden gebracht. Deze stappen worden hier helder en duidelijk uiteengezet, zijn toepasbaar op vele lagen en juist door hierover uit te wisselen wordt de stof begrepen en theorie omgezet in de praktijk.
 
Het rijk van Maya kan alleen gekend worden door het eeuwige te erkennen, het ervaren van de ik-vorm wijst de weg naar de wij-vorm en door iemand te zijn kan men niemand worden.
Voel je vrij om contact op te nemen zodat we kunnen uitwisselen en wellicht ontstaat er zo ruimte om boven de begoocheling uit te stijgen.
 
In Liefde,
René
 

* uit het boek “de stem van de stilte” door H.P Blavatsky ( fragment 2, voorschrift 114 )